Specjalistyczna firma geologiczna

Jesteśmy zespołem doświadczonych geologów. Geologia to nasza życiowa ścieżka, dlatego wkładamy w pracę maksimum zaangażowania. Jesteśmy dynamiczni w działaniu i nastawieni na potrzeby Klientów. Nasze kompetencje potwierdzone są wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie projektowania, dokumentowania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce posiadamy tak szerokie kompetencje. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze geologicznej, geotechnicznej oraz w dziedzinie ochronny środowiska.  Chcemy, aby wie­dza poparta doświad­cze­niem były jedną z głów­nych pod­staw ofe­ro­wa­nych przez nas usług. Nasze pro­jekty reali­zu­jemy z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią i sumien­no­ścią.

Geologia i geotechnika – nasza oferta

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej, geologii złożowej i ochrony środowiska. Wykonujemy m.in.:

  • Badania – badania złóż surowców, badania geotechniczne gruntu, badania zagęszczenia gruntu płytą dynamiczną, badania typu, badania laboratoryjne kruszyw, analiza sitowa,
  • Dokumentacje – dokumentacje geologiczne, dokumentacje badań podłoża, Karty Informacyjne Przedsięwzięcia, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opinie geotechniczne,
  • Nadzór geotechniczny – nadzór obiektów budowlanych, liniowych oraz kolejowych.
  • Geologia złożowa – kompleksowe wsparcie geologiczne oraz merytoryczne obejmujące projektowanie i realizację badań, uzyskiwanie zezwoleń (koncesji na wydobycie), nadzór wydobycia aż po likwidację zakładu górniczego.

Badania laboratoryjne kruszyw

Badania kruszyw pozwalają określić różnego rodzaju parametry, takie jak: zawartość pyłów, zawartość zanieczyszczeń, wilgotność, nasiąkliwość, punkt piaskowy.

Nadzór geotechniczny

Oferujemy nadzór geotechniczny na Państwa budowię.
Obsługujemy obiekty budowlane, liniowe, kolejowe. Badania jakie wykonujemy to między innymi pomiary płytą sztywną VSS, lekką płytą dynamiczną, sondą
SD-10 oraz wiele innych.

Zakładowa kontrola produkcji, badania typu

Badanie typu w naszym laboratorium budowlanym jest pierwszym etapem do wprowadzenia wyrobu budowlanego w obieg. Głównym zadaniem ZKP jest ścisła kontrola produkcji pod względem jakości produktu oraz bezpieczeństwa ich wytwarzania

Geologia złóż i kruszywa

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania kopalin ze złóż. Obejmuje nadzór nad całym procesem prowadzącym do uruchomienia i prowadzenia aż po likwidację zakładu górniczego.

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP)

Głównym zadaniem ZKP jest ścisła kontrola produkcji pod względem jakości produktu oraz bezpieczeństwa ich wytwarzania.

Badania geotechniczne

Wykonujemy opinię geotechnicznę, dokumentację badań podłoża jak i dokumentacje geologiczno-inżynierskie.
Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych, deweloperów, generalnych wykonawców jak i biur projektowych.

Za co cenią nas Klienci?

Geologia Danielewscy to firma, którą tworzą wysoce wykwalifikowani geolodzy z olbrzymimi zasobami wiedzy i doświadczenia. Nasza praca jest doceniana przez Klientów za staranność, sumienność i przestrzeganie dobrych zasad sztuki inżynierskiej. Nasi Kontrahenci cenią nas również za wysokie standardy bezpieczeństwa i podejście do ochrony środowiska naturalnego.

  • Staranność i sumienność
  • Wysokie standardy bezpieczeństwa
  • Ponad 20-letnie doświadczenie

Skontaktuj się z nami!

Głównym terytorium naszego działania są województwa wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, ale wspieramy przedsiębiorstwa z całego kraju. Jesteśmy pełni energii, zawsze w 100% zaangażowani i mobilni. Sprawdź nas w działaniu!


Poznaj ofertę dedykowaną
Twojej firmie!

Zapytaj o nasze usługi. Geologia to nasza pasja – chętnie przedstawimy Ci kompleksową ofertę i odpowiemy na wszelkie pytania.Wyślij zgłoszenie