geotechnika

Badania geotechniczne

Dzięki specjalistycznym badaniom geotechnicznym można uniknąć częstych problemów, takich jak pękające ściany, zapadające się posadzki czy fundamenty. Należy pamiętać, że umiejscowienie budynku na podłożu, który nie był wcześniej badany, może doprowadzić do dużych i nieodwracalnych uszkodzeń. Dlatego badanie gruntu to niezbędna podstawa.

Oferujemy Państwu wykonanie:

  • opra­co­wań pro­jek­tów i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskich​
  • opra­co­wań opi­nii geo­tech­nicz­nych​
  • okre­śle­nia para­me­trów geo­tech­nicz­nych pod­łoża budow­la­nego​
  • bada­nia geo­tech­niczne gruntu​
  • sondowanie gruntów
  • badań zagęsz­czeń nasy­pów, badań labo­ra­to­ryj­nych i polo­wych grun­tów​
  • dozoru i kie­ro­wa­nia robo­tami geo­lo­gicz­nymi
Dlaczego warto nas wybrać?
Kompleksowa pomoc

Informacje dotyczące zakresu niezbędnych badań geotechnicznych dla Twojego projektu.

Optymalizacja

Dzięki naszym badaniom możliwa jest optymalizacja kosztów projektu.

Minimalizacja kosztów

Poprawna opinia geotechniczna pozwala uniknąć dodatkowych kosztów w przyszlości.

Wymogi prawne

Zamawiając opinię geotechniczną spełnisz wymogi prawa.

Specjalistyczna firma geotechniczna

Zlecenie badań geotechnicznych oraz wydania opinii geotechnicznej specjalistycznej firmie geotechnicznej będzie procentować większym bezpieczeństwem. Nasi specjaliści geolodzy przeprowadzają zaawansowane badania geotechniczne gruntu, kontrole zagęszczenia gruntu oraz nadzorują obiekty budowlane, liniowe oraz kolejowe pod względem geotechincznym. Jesteśmy doświadczeni, mamy odpowiednie kompetencje i zasoby, żeby zapewnić bezpieczeństwo Twojemu projektowi.

Opinia geotechniczna – czy trzeba ją wykonać?

Każdy obiekt budowlany musi uzyskać opinię geotechniczną. Podstawą prawną zobowiązującą do wykonywania opinii geotechnicznych jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Rozporządzenie to obliguje do wykonywania opinii geotechnicznych dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych, w tym domów jednorodzinnych.

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o usługi związane z obsługą geotechniczną. Geologia to nasza pasja – chętnie przedstawimy Ci kompleksową ofertę i odpowiemy na wszelkie pytania.