Badanie zagęszczenia i nośności

Badanie zagęszczenia gruntu – czy jest konieczne?

Badanie zagęszczenia gruntu ma na celu określenie prawidłowości jego wbudowania zgodnie z założeniami projektowymi. Dzięki badaniu zagęszczenia gruntu zweryfikujesz, czy założenia projektowe są zgodne z rzeczywistością. Da Ci to możliwość dogęszczenia gruntu do odpowiednich parametrów.

Jak wygląda kontrola zagęszczenia gruntu?

Do kontroli zagęszczenia gruntu specjalista geolog wykorzystuje badanie lekką płytą dynamiczną. Płyta o średnicy 30 cm zostaje dynamicznie obciążona, po czym wykonuje się pomiary odkształcenia podłoża. Badanie pozwala stwierdzić, czy podłoże zostało zagęszczone w sposób wystarczający. Za pomocą mobilnej drukarki przedstawiamy wyniki bezpośrednio na placu budowy.

Badania gruntu – płyta dynamiczna

Do badań gruntu wykorzystujemy najnowocześniejszą płytę dynamiczną dostępną na rynku. Płyta dynamiczna pozwala określić dynamiczny moduł odkształcenia podłoża Ev. Korzystając ze znanych korelacji z wartości modułu można bezpośrednio wyznaczyć wskaźnik zagęszczenia podłoża Is.

Badania gruntu – sonda DPL

SONDA DPL (Dynamic Penetration Light) to najpopularniejsze urządzenie do wyznaczania stopnia zagęszczenia piaszczystych gruntów rodzimych lub wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych. Sonda pozwala na zbadanie podłoża gruntowego do głębokości 6-10 metrów i jest szczególnie przydatna do określania stanu i kontroli zagęszczenia gruntu wbudowanego w korpus nasypu drogowego lub w innych robotach ziemnych.

Badanie płytą sztywną VSS

Zastosowanie coraz to nowszych materiałów i rozwiązań technologicznych w budownictwie zmusza Inwestorów do wykonania odpowiednich badań geotechnicznych. Dzisiaj kilka słów na temat określania nośności gruntów płytą statyczną VSS. Badanie to najczęściej wykonywane jest w podłożach drogowych, w podbudowach.

  • Pomiar osiadania gruntu pod wpływem obciążenia statycznego
  • Wyznaczanie pierwotnego modułu odkształcenia EV1 oraz wtórnego modułu EV2
  • Obliczanie wskaźnika odkształcenia gruntu Io
  • Wyznaczanie nośności podłoża gruntowego

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o badanie zagęszczenia gruntu z wykorzystaniem płyty dynamicznej lub o badanie gruntu sondą DPL. Geologia to nasza pasja – chętnie przedstawimy Ci kompleksową ofertę i odpowiemy na wszelkie pytania.