Badanie zagęszczenia gruntu – czy jest konieczne?

Badanie zagęszczenia gruntu ma na celu określenie prawidłowości jego wbudowania zgodnie z założeniami projektowymi. Dzięki badaniu zagęszczenia gruntu zweryfikujesz, czy założenia projektowe są zgodne z rzeczywistością. Da Ci to możliwość dogęszczenia gruntu do odpowiednich parametrów.

Jak wygląda kontrola zagęszczenia gruntu?

Do badań gruntu wykorzystujemy najnowocześniejszą płytę dynamiczną dostępną na rynku. Płyta dynamiczna pozwala określić dynamiczny moduł odkształcenia podłoża oraz określić stopień zagęszczenia Is.

Badania Gruntu – Sonda DPL

SONDA DPL (Dynamic Penetration Light) to najpopularniejsze urządzenie do wyznaczania stopnia zagęszczenia piaszczystych gruntów rodzimych lub wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych. Sonda pozwala na zbadanie podłoża gruntowego do głębokości 6-10 metrów i jest szczególnie przydatna do określania stanu i kontroli zagęszczenia gruntu wbudowanego w korpus nasypu drogowego lub w innych robotach ziemnych.

Badanie gruntu – płyta dynamiczna

Do badań gruntu wykorzystujemy najnowocześniejszą płytę dynamiczną dostępną na rynku. Płyta dynamiczna pozwala określić dynamiczny moduł odkształcenia podłoża Ev. Korzystając ze znanych korelacji z wartości modułu można bezpośrednio wyznaczyć wskaźnik zagęszczenia podłoża Is.

Badanie płytą sztywną VSS

Zastosowanie coraz to nowszych materiałów i rozwiązań technologicznych w budownictwie zmusza Inwestorów do wykonania odpowiednich badań geotechnicznych. Dzisiaj kilka słów na temat określania nośności gruntów płytą statyczną VSS. Badanie to najczęściej wykonywane jest w podłożach drogowych, w podbudowach.

  • Pomiar osiadania gruntu pod wplywem obciazenia statycznego
  • Wyznaczanie pierwotnego modulu odksztalcenia EV1 oraz wtórnego modulu EV2
  • Obliczanie wskaznika odksztalcenia gruntu Io
  • Wyznaczanie nosnosci podloza gruntowego

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o badanie zagęszczenia gruntu z wykorzystaniem płyty dynamicznej lub o badanie gruntu sondą DPL. Geologia to nasza pasja – chętnie przedstawimy Ci kompleksową ofertę i odpowiemy na wszelkie pytania.