Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne kruszyw

Oferujemy Państwu szereg badań laboratoryjnych

Jesteśmy specjalistyczną firmą geotechniczną, kompleksowo wspierającą przedsiębiorstwa w zakresie geologii. Wykonujemy pełny zakres badań laboratoryjnych m.in., takie jak:

 • Analiza sitowa wg PN-B-04481:1998, PN-EN 933-1
 • Badania gruntu w celu ustalenia jego przydatności do robót ziemnych

Geologia – badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wymagają wiedzy, doświadczenia i odpowiedniego zaplecza. Profesjonalnie wykonane badania gruntu muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę. Jesteśmy profesjonalną firmą geotechniczną i laboratorium budowlanym. W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści geolodzy i laboranci z wieloletnim doświadczeniem. Posiadamy odpowiednie kompetencje i zasoby, żeby zapewnić bezpieczeństwo Twojemu projektowi.

Laboratorium budowlane – badania gruntu

Eksperci naszego laboratorium budowlanego wykonują kompleksowe badania gruntu. Mają one na celu ustalenie przydatności gruntu do robót ziemnych. Specjaliści geolodzy wykonują analizy i pomiary takie jak:

 • Analiza granulometryczna zgodnie z normą PN-B 04481:1988
 • Wskaźnik piaskowy zgodnie z normą BN 8931-01
 • Współczynnik filtracji k10 zgodnie z normą BN-76/8950-03, PN-55/B-04492
 • Wskaźnik różnoziarnistości U
 • Gęstość nasypowa
 • Analiza granulometryczna

Badania kruszyw – zakresy norm

 • PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
 • PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 • PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową
 • PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
 • PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw – PN-B 06712 Kruszywa mineralne do betonu
 • PN-B 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
 • PN-S 06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 • PN-S 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
 • PN-B 11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
 • PN-B 11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
 • PN-B 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek oraz wielu innych obejmujących badania budowlane dotyczące kruszyw mineralnych

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o badania laboratoryjne kruszyw. Geologia to nasza pasja – chętnie przedstawimy Ci kompleksową ofertę i odpowiemy na wszelkie pytania.