Bada­nie złóż surow­ców mine­ral­nych

Jesteśmy firmą geologiczną oferująca szerokie spektrum usług w dziedzinie geologii złożowej. Prowadzimy nadzór nad całym procesem – od uruchomienia, przez prowadzenie, aż po likwidację zakładu górniczego.

Chcę otworzyć kopalnię – co dalej?

Dobrze trafiłeś, jesteśmy jedną z nielicznych firm w kraju z tak szerokimi kompetencjami. Wspieramy Cię podczas całego procesu, od początku do końca. Wykonujemy wszystkie niezbędne pozwolenia i prowadzimy korespondencję z urzędami. Możesz nam powierzyć wszystkie działania aż do czasu uzyskania koncesji na wydobywanie.

Sprawdź, jakie usługi świadczymy w ramach geologii złożowej:

Geologia złożowa to dziedzina o szerokim spektrum działania, która zajmuje się poszukiwaniem, badaniem, rozpoznawaniem, dokumentowaniem i udostępnianiem złóż surowców mineralnych.

 • Opracowanie projektów badań geologicznych
 • Wykonanie wierceń
 • Nadzór i dozór geologiczny nad wierceniami
 • Wykonanie dokumentacji geologicznych oraz wynikowych i sprawozdań
 • Opracowanie dodatków do dokumentacji geologicznych
 • Opracowanie dokumentacji otworów wiertniczych
 • Opracowanie projektów zagospodarowania złóż
 • Wyznaczanie obszaru i terenu górniczego
 • Wykonanie planu ruchu
 • Opracowanie dokumentacji rekultywacyjnej
 • Operaty ewidencyjne
 • Opracowywanie raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Przygotowanie wniosków do urzędów gmin wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia
 • Opracowywanie raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu naszych klientów przez pełen proces uzyskania koncesji geologicznej na wydobycie złóż surowca

złożowa2-poprawka
IMG_20201004_182132