Geologia złożowa

Bada­nie złóż surow­ców mine­ral­nych

Jesteśmy firmą geologiczną świadczącą kompleksową obsługę  w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania surowców mineralnych. Prowadzimy nadzór nad całym procesem – od uruchomienia, przez prowadzenie, aż po likwidację zakładu górniczego.

Chcę otworzyć kopalnię – co dalej?

Dobrze trafiłeś, jesteśmy jedną z nielicznych firm w kraju z tak szerokimi kompetencjami. Wspieramy Cię podczas całego procesu, od początku do końca. Wykonujemy wszystkie niezbędne pozwolenia i prowadzimy korespondencję z urzędami. Możesz nam powierzyć wszystkie działania aż do czasu uzyskania koncesji na wydobywanie. Później również udzielamy stałego wsparcia w zakresie geodezji, np. reprezentujemy Twoje przedsiębiorstwo podczas kontroli Urzędu Górniczego.

Sprawdź, jakie usługi świadczymy w ramach geologii złożowej:

 • Projekty badań geologicznych
 • Badania kruszyw i gruntów
 • Doradztwo przy wyborze działek perspektywicznych pod kątem występowania kruszyw naturalnych i drogowych
 • Projekty zagospodarowania złoża
 • Projektowanie wierceń poszukiwawczych
 • Koordynowanie prac prowadzących do uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin
 • Pomoc przy uruchomieniu zakładu górniczego (doradztwo przy wyborze metod i sposobów eksploatacji dostosowanych do warunków geologiczno-górniczych)
 • Plany ruchu zakładów górniczych
 • Prowadzenie ruchu zakładu górniczego (reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami administracji geologicznej i górniczej, sprawowanie nadzoru i kontroli nad bezpiecznym wykonywaniem robót górniczych)
 • Operaty ewidencyjne
 • Przygotowywanie wniosków do urzędów gmin wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia
 • Opracowywanie raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Dokumentacje

 • Dokumentacja geologiczna
 • Dokumentacja rekultywacji
 • Projekt zagospodarowania złoża

Badania

 • Badania gruntu
 • Badania laboratoryjne kruszyw
 • Zakładowa kontrola produkcji

Skontaktuj się z nami!

Jeżeli potrzebujesz kompleksowej obsługi w zakresie geologi złożowej – zapytaj o nasze usługi. Z przyjemnością przedstawimy Tobie kompleksową ofertę przygotowaną specjalnie dla Ciebie!