Kompleksowa obsługa geotechniczna

Firma Geologia Danielewscy oferuje Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę inwestycji budowlanych (indywidualnych i przemysłowych), drogowych i mostowych. Oferujemy obsługę geologiczną oraz nadzór geotechniczny nad wykonanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi.

 

W celu weryfikacji istniejących warunków gruntowo-wodnych nasza firma wykonuje następujące badania:

  • Bada­nie stop­nia zagęsz­cze­nia ID
  • Badanie wskaźnika zagęszczenia IS
  • Badanie lekką płytą dynamiczną
  • Badanie wykonanej nawierzchni
  • Badanie laboratoryjne gruntów
  • Badania kruszyw
  • Odbiory dna wykopu gruntowego
  • Badanie modułów odkształcenia pierwotnego i wtórnego oraz wskaźnika odkształcenia płytą statyczną VSS