Geotechnika

Oferujemy usługi związane z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego.

Dowiedz się więcej

Nadzór geotechniczny

Konieczność nadzoru geotechnicznego pojawia się w towarzystwie wykonywanych prac budowlanych różnego rodzaju. Oferujemy obsługę geologiczną inwestycji budowlanych.

Dowiedz się więcej

Geologia złożowa

Każdy inwestor, który chce uruchomić kopalnię lub poszerzyć jej teren, musi postarać się o odpowiednie koncesje i zezwolenia. Możesz nam powierzyć wszystkie działania aż do czasu uzyskania koncesji.

Dowiedz się więcej

Badania laboratoryjne kruszyw

Laboratorium badawcze naszej firmy oferuje pełen zakres badań pod kątem właściwości kruszyw stosowanych w budownictwie.

Dowiedz się więcej

Ochrona środowiska

Uzyskujemy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dowiedz się więcej

Badanie zagęszczenia gruntu

Współpracujemy z firmami budowlanymi oraz klientami indywidualnymi, którym wykonujemy badnie zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą płyty dynamicznej lub sondy.

Dowiedz się więcej